Wentylacja w obiektach przemysłowych i usługowych – dlaczego jej prawidłowe wykonanie jest ważne i jakie są wymagania?

W obiektach przemysłowych często powstają toksyczne cząstki unoszące się w powietrzu, niebezpieczne opary chemiczne, kurz i inne szkodliwe opary. Aby złagodzić skutki tych unoszących się w powietrzu niebezpieczeństw, należy zainstalować odpowiednią wentylację przemysłową. Mówiąc prościej, wentylacja przemysłowa pozbywa się złego powietrza i zastępuje je świeżym powietrzem z zewnątrz.

 

Znaczenie wentylacji przemysłowej

Wentylacja jest niezbędnym elementem każdego obiektu przemysłowego, który będzie wytwarzał szkodliwe zanieczyszczenia powietrza w zamkniętej przestrzeni, w której pracują pracownicy. Wentylacja nie tylko oczyszcza powietrze, którym pracownicy będą oddychać, ale także pozwala na lepszą kontrolę temperatury i zmniejsza ryzyko pożaru w obiekcie.

Istnieją dwie główne metody wentylacji przemysłowej stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników – rozcieńczanie i miejscowe wyciągi.

 

Lokalne wyciągi

Gdy poziom zanieczyszczeń jest wysoki, stosuje się zazwyczaj lokalne wyciągi. Jego działanie polega na usuwaniu zanieczyszczonego powietrza w pobliżu źródła, a następnie przesyłaniu go przez szereg filtrów w drodze do wyjścia z obiektu. System ten wymaga poniesienia pewnych początkowych kosztów związanych z przygotowaniem przewodów, ale może obsługiwać duże ilości zanieczyszczeń w wielu formach.

 

Rozcieńczenie

Idealny do sytuacji, które wiążą się z niskim poziomem zanieczyszczenia powietrza i toksyczności, rozcieńczanie miesza zanieczyszczone powietrze z czystym powietrzem z zewnątrz obiektu. Zazwyczaj duże wentylatory są montowane na ścianach i sufitach, aby wtłaczać świeże powietrze. Metoda ta nie wymaga dużej ilości zabiegów konserwacyjnych, co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem dla mobilnych i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń.

 

Co to jest naturalna wentylacja?

Naturalne siły (np. wiatr i siła wyporu cieplnego wynikająca z różnic gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz) kierują powietrze zewnętrzne przez specjalnie zbudowane otwory w przegrodach zewnętrznych budynku. Do specjalnie skonstruowanych otworów należą okna, drzwi, kominy słoneczne, wieże wiatrowe i nawiewniki. Ta naturalna wentylacja budynków zależy od klimatu, projektu budynku i ludzkich zachowań.

Wentylatory mechaniczne napędzają wentylację mechaniczną.

Wentylatory mogą być montowane bezpośrednio w oknach lub ścianach, albo w kanałach wentylacyjnych do doprowadzania lub odprowadzania powietrza z pomieszczenia.

Rodzaj zastosowanej wentylacji mechanicznej zależy od klimatu. Na przykład, w ciepłym i wilgotnym klimacie może być konieczne zminimalizowanie infiltracji lub zapobieganie jej w celu ograniczenia kondensacji międzywarstwowej (która występuje, gdy ciepłe, wilgotne powietrze z wnętrza budynku przedostaje się do ściany, dachu lub podłogi i napotyka na zimną powierzchnię).

W takich przypadkach często stosowany jest nadciśnieniowy system wentylacji mechanicznej. I odwrotnie, w zimnym klimacie należy zapobiegać eksfiltracji w celu ograniczenia kondensacji międzywarstwowej i stosować wentylację podciśnieniową. W przypadku pomieszczeń, w których występują lokalnie generowane zanieczyszczenia, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia, często stosuje się system podciśnieniowy.

Translate »