Fundusze unijne

Fundusze unijne

FHP Prodmax Robert Lichoń realizuje projekt pt. „Wdrożenie autorskiej, zero odpadowej technologii „PRODMAX EXCELLENT QUALITY VENT-FLEX” produkcji ultra wytrzymałych i trwałych, preizolowanych przewodów dla branży wentylacyjnej”.

Projekt dofinansowywany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014 – 2020, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1793/19-00 została zawarta w dniu 16.10.2019r.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy PRODMAX na rynku europejskim poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii wytwarzania preizolowanych przewodów dla branży wentylacyjnej z dodatkiem jonów srebra.

Opracowana proekologiczna technologia (w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej) wytwarzania preizolowanych przewodów z zastosowaniem jonów srebra o podwyższonych parametrach eksploatacji będzie przyczyniać się do poprawy jakości powietrza i funkcjonowania osób korzystających z systemów rekuperacji. Świeże i jednocześnie ogrzane powietrze docierające do wnętrza budynku dzięki obudowie wykonanej w nowej technologii jest dobrej jakości i poprawi komfort życia.

Nazwa beneficjenta: FHP PRODMAX Robert Lichoń
Całkowita wartość projektu: 6 644 540,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 620 752,31 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. – 31.12.2020r.

Translate »