Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 6/12/2023

Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów jednościennych typu KOMIN-MAX.

Icon
Certyfikat zgodności LVD Rekuperatory Air Expert - English

Certyfikat zgodności LVD Rekuperatory Air Expert - English

Icon
Certyfikat zgodności EMC Rekuperatory Air Expert - English

Certyfikat zgodności EMC Rekuperatory Air Expert - English

Icon
Atest Higieniczny OTULINA TER MAX

Atest higieniczny – otuliny izolacyjne TER MAX (ST, STL, PW, PWL).

Icon
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji - 1450-CPR-0010

Systemy kominów metalowych jednościennych i dwuściennych kwasoodpornych i żaroodpornych. Elastyczne przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej.

Icon
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji - 1450-CPR-0034

Kominowe systemy powietrzno-spalinowe przeznaczone do odprowadzenia spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania oraz urządzeń kondensacyjnych typu KOMIN-MAX TURBO I, TURBO II, STALFLEX TURBO I; STALFLEX TURBO II.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych - Zsypy
Icon
Atest Higieniczny Przewód VentFlex Premium
Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 26/04/2023 KOMIN-MAX PP

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 26/04/2023 System kominowy złożony z rur elastycznych i sztywnych oraz
kształtek PP

Icon
Krajowa Deklaracja Zwykły VENT-FLEX
Icon
Krajowa Deklaracja Premium VENT-FLEX
Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych

PROFILE PE – Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych 1/01/2020

Deklaracja właściwości użytkowych nasada obrotowa z łożyskiem zewnętrznym.

Icon
Deklaracja zgodności Centrale AIR EXPERT 400 i 600

Deklaracja zgodności Centrale AIR EXPERT 400 i 600.

Icon
Certyfikat zgodności rekuperatory AIR EXPERT 400 i 600

Certyfikat zgodności rekuperatory AIR EXPERT 400 i 600.

Icon
Atest Higieniczny przewód wentylacyjny FLEX

Atest Higieniczny przewód wentylacyjny aluminiowy.

Icon
Atest_Higieniczny VENT-FLEX PLUS

Atest higieniczny wentylacyjny przewód karbowany, dwuwarstwowy.

Icon
Deklaracja zgodności VENT-FLEX PLUS

Deklaracja zgodności wentylacyjny przewód karbowany, dwuwarstwowy.

Icon
Atest higieniczny przewód elastyczny izolowany termicznie INSULATED FLEXIBLE DUCT

Atest higieniczny przewód elastyczny izolowany termicznie.

Icon
Deklaracja zgodności Nr 10/2009

Deklaracja zgodności – rura osłonowa karbowana – peszel.

Icon
Deklaracja właściwości użytkowych Nr 17/07/2014

Deklaracja właściwości użytkowych – przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju kołowym, dwuścienne izolowane.

Icon
Deklaracja właściwości użytkowych Nr (2) 16/07/2013

Deklaracja właściwości użytkowych – nasada kominowa szenard.

Icon
Atest higieniczny – płyta kominkowa

Atest PZH – płyta kominkowa krzemianowo-wapniowa.

Icon
Klasyfikacja w zakresie na ogień

Klasyfikacja ogniowa – elastyczny przewód izolowany MOizo.

Icon
Atest higieniczny – centrala rekuperacyjna

Atest PZH – centrale rekuperacyjne.

Icon
Deklaracja właściwości użytkowych Nr 2SRR/05/2017

Deklaracja właściwości użytkowych – skrzynki i rozdzielacze rekuperacyjne.

Icon
Deklaracja właściwości użytkowych Nr 1/CR/03/2017

Deklaracja właściwości użytkowych – centrale rekuperacyjne.

Icon
Sprawozdanie z badań typu na drzwiczki wyczystkowe Nr 2016/7/K/Rz-03

Sprawozdanie z badań typu akcesoria kominowe – drzwiczki wyczystkowe.

Icon
Deklaracja właściwości użytkowych Nr (1) 1 DW/08/2016

Deklaracja właściwości użytkowych – drzwiczki wyczystkowe.

Icon
Atest Higieniczny ODPŁYWY ŁAZIENKOWE

Atest higieniczny – odpływy łazienkowe.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (1) OŁ/1/05/2014

Deklaracja właściwości użytkowych odpływy łazienkowe.

Icon
Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2012/7/K/Rz-03

Sprawozdanie z badań akcesoria kominowe – drzwiczki wyczystkowe.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (9) 22/06/2016

Deklaracja właściwości użytkowych otuliny izolacyjne TER MAX (ST, STL, PW, PWL) oraz maty izolacyjne MAT MAX z pianki z polietylenu (PEF)

Icon
Atest Higieniczny ALU-MAX-FOL

Atest higieniczny – giętkie wkłady kominowe typu ALU-MAX-FOL 954

Icon
Klasyfikacja w zakresie na ogień

Klasyfikacja w zakresie na ogień otuliny izolacyjne TER MAX (ST, STL, PW, PWL) oraz maty izolacyjne MAT MAX z pianki z polietylenu (PEF).

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych 18/05/2016

Deklaracja właściwości użytkowych polietylenowa taśma dylatacyjna.

Icon
Karta techniczna SZNUR DYLATACYJNY

Karta techniczna sznur dylatacyjny DYL MAX.

Icon
Atest Higieniczny SZNUR DYLATACYJNY

Atest higieniczny – polietylenowy sznur dylatacyjny DYL MAX 286.

Icon
Karta charakterystyki polietylenowy sznur dylatacyjny DYL MAX 04/07/2017

Karta charakterystyki sznur dylatacyjny DYL MAX.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych 13/07/2013

Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa strażak z łożyskami zewnętrznymi.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych 9/07/2013

Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa strażak.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych 9/11/2022

Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa podłużna.

Icon
Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2012/7-03/K/Rz

Sprawozdanie z badań nasada kominowa podłużna.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych 8/11/2022

Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa kulista.

Icon
Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2012/7-02/K/Rz

Sprawozdanie z badań nasada kominowa kulista.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 11/07/2013

Deklaracja właściwości użytkowych przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 10/07/2013

Deklaracja właściwości użytkowych przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym.

Icon
Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2016/7/K/Rz-01

Sprawozdanie z badań elementów przyłączeniowych do piecy na pelety, typu SPNP.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (1) 16/10/2016

Deklaracja właściwości użytkowych elementów przyłączeniowych do piecy na pelety, typu SPNP.

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Elementów Przyłączeniowych Do Piecy Na Pelety

Certyfikat elementów przyłączeniowych do piecy na pelety, typu SPNP.

Icon
Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2016/7/K/Rz-01

Sprawozdanie z badań elementów przyłączeniowych, typu SPOK i SPOW.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (1) 15/10/2016

Deklaracja właściwości użytkowych elementów przyłączeniowych, typu SPOK i SPOW.

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Elementów Przyłączeniowych

Certyfikat elementów przyłączeniowych, typu SPOK i SPOW.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 5/T/03/2017

Deklaracja właściwości użytkowych kominów kwasoodpornych, typu TURBO I, TURBO II, STALFLEX TURBO I i STALFLEX TURBO II.

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Turbo

Certyfikat systemów kominów kwasoodpornych, typu TURBO I, TURBO II, STALFLEX TURBO I i STALFLEX TURBO II.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 6/07/2013

Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów kwasoodpornych elastycznych do wentylacji, typu ALUFLEX i STALFLEX.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (4) 5/10/2016

Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów kwasoodpornych elastycznych, typu STALFLEX.

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Elastyczne Kwasoodporne

Certyfikat systemów kominów kwasoodpornych elastycznych, typu STALFLEX.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (4) 3/10/2016

Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów kwasoodpornych, typu KOMIN-MAX i OWAL i KOMIN-MAX ŻAR OWAL

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Owalne

Certyfikat systemów kominów żaroodpornych i kwasoodpornych owalnych, typu KOMIN-MAX OWAL i KOMIN-MAX ŻARO OWAL

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 19/04/2023

Deklaracja właściwości użytkowych kominów żaroodpornych, typu KOMIN-MAX i KOMIN-MAX DUO.

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Żaroodporne

Certyfikat systemów kominów żaroodpornych, typu KOMIN-MAX i KOMIN-MAX DUO.

Icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (4) 2/10/2016

Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów dwuściennych kwasoodpornych typu KOMIN-MAX DUO.

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Dwuścienne Kwasoodporne

Certyfikat systemów kominów dwuściennych kwasoodpornych typu KOMIN-MAX DUO

Icon
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Jednościenne Kwasoodporne

Certyfikat systemów kominów jednościennych kwasoodpornych typu KOMIN-MAX.

    Translate »