Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wentylacja mechaniczna to nowoczesny sposób na wymianę powietrza w domu. Świeże powietrze nawiewane jest z zewnątrz, a nieświeże usuwane z wnętrza. Przepływ powietrza wymuszony jest przez różnicę ciśnień, wywołaną pracą wentylatorów. Cały ten proces realizowany jest przez rekuperator, który zapewnia efektywną i stałą wymianę powietrza. Dodatkowo istnieje możliwość odzysku ciepła. Realizowany jest on w wymienniku ciepła, przez który przepływają dwa, oddzielone od siebie strumienie powietrza. Świeże powietrze, pobierane z zewnątrz, ogrzewane jest przez ciepłe powietrze usuwane z domu. W ten sposób ograniczane są straty ciepła, co jest ważne w sezonie grzewczym, zmniejszają się bowiem koszty związane z ogrzewaniem.

Budowa instalacji

Rekuperacja składa się z systemu kanałów wentylacyjnych, rozprowadzonych po domu w rogach ścian i pod sufitami. Mają one średnicę 100-160 mm, do której doliczyć należy jeszcze grubość izolacji przewodów. Urządzeniem, które realizuje proces skutecznej wymiany powietrza, jest centrala wentylacyjna, czyli rekuperator. Składa się ona z krzyżowego, przeciwprądowego, obrotowego wymiennika ciepła; dwóch wentylatorów — czerpiącego świeże powietrze z zewnątrz i odprowadzającego nieświeże,, zanieczyszczone powietrze z wnętrza domu; systemu filtrów powietrza, urządzeń sterujących oraz nagrzewnic.

Co ważne — wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie jest zależna od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Dostarcza odpowiedniej ilości świeżego powietrza bez względu na aktualnie panującą porę roku i temperaturę.

Jak uniknąć błędów w instalacji?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to kontrolowany system wymiany powietrza, który wymaga wysokiego stopnia szczelności budynku. Niekontrolowany dopływ powietrza zaburza bowiem działanie rekuperacji i obniża jej wydajność. Należy w tym celu już na etapie projektowania budynku wyeliminować wszystkie możliwe przyczyny i miejsca występowania nieszczelności. Należą do nich nieodpowiednio wykonane obwody okien, kratki wentylacyjne pod podłogą wentylowaną, przebicia ścian przez przyłącza instalacyjne czy rury; źle zaprojektowane przebicia dachu, połączenie stropu i dachu ze ścianą zewnętrzną, przewody spalinowe i dymowe, oraz wentylacja łazienki. Istnieje szereg sposobów na zwiększenie szczelności budynku, m.in. poprzez użycie materiałów wielkopowierzchniowych (np. folii paraizolacyjnej), czy też dokładne łączenie elementów na stykach materiałów i w miejscach szczególnie narażonych na niekontrolowane przenikanie powietrza.

Duże znaczenie ma również szczegółowo wykonany projekt rekuperacji. Należy przede wszystkim dokładnie określić zapotrzebowanie na świeże powietrze dla każdego z pomieszczeń oraz opory przepływu w poszczególnych odcinkach instalacji, czy sposób poprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Warto również zadbać o wyciszenie wentylatorów generujących hałas. Na tej podstawie dobiera się odpowiednią dla danego budynku i obliczonych parametrów centralę wentylacyjną.

Liczne zalety

Rekuperacja zapewni stały dostęp do świeżego powietrza, a tym samym odpowiednią ilość tlenu, niezbędną do oddychania. Zredukuje też nieprzyjemne zapachy i zaduch panujący w pomieszczeniach, usunie szkodliwe bakterie, wirusy, grzyby i substancje emitowane do powietrza (np. przez meble, dywany czy inne elementy wyposażenia). Bardzo ważne jest usuwanie nadmiaru pary wodnej, powstającej podczas prania, gotowania i sprzątania. Powoduje ona bowiem zawilgocenie, będące przyczyną tworzenia się grzybów i pleśni. Wszystko to ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, dobre samopoczucie i komfort odczuwany na co dzień. Odzysk ciepła, jaki umożliwia wentylacja mechaniczna, jest jeszcze jednym atutem, przemawiającym za instalacją tego innowacyjnego rozwiązania w domu.

Translate »