Uszczelnianie kominów

Szczelność komina jest czynnikiem warunkującym przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Wszelkie zaniedbania mogą prowadzić m.in. do zatrucia tlenkiem węgla. Okresowe kontrole obejmują czyszczenie, prace remontowe, jeśli są konieczne oraz uszczelnianie kominów, zarówno spalinowych i dymowych, jak i wentylacyjnych. Stosuje się w tym celu różne rozwiązania, a jednym z niezwykle skutecznych i sprawdzonych produktów jest masa uszczelniająca.

Uszczelnianie — rozwiązanie zapewniające długą żywotność

Bez względu na to, czy uszczelnienia wymaga cały komin, czy tylko pojedyncze przewody kominowe lub wentylacyjne, zastosowanie mas uszczelniających jest sposobem względnie tanim oraz łatwym do przeprowadzenia. Wykonuje się w tym celu tzw. szlamowanie komina. Masa używana to tego celu powinna charakteryzować się dużą wytrzymałością na ścieranie oraz — co najważniejsze — odpornością na działanie wysokich temperatur. Jest to preparat, który znacznie przedłuża żywotność przewodów kominowych.

Montaż i sposób działania preparatu

Miejsca wymagające uszczelnienia pokrywa się masą przy pomocy specjalnych urządzeń. Aby zabieg był jak najbardziej skuteczny, a jego efekt długotrwały, przed przystąpieniem do uszczelniania należy dokładnie wyczyścić komin z sadzy i innych zanieczyszczeń. Następnie ewentualne nieszczelności lokalizuje się za pomocą specjalnej kamery inspekcyjnej. Przewód kominowy pokrywa się masą (nanosi się ją na zewnętrzne ścianki). W ten sposób zostają wypełnione wszelkie pęknięcia cegieł i fug, a komin zyskuje 100% szczelności. Masa uszczelniająca pokrywa nawet duże ubytki. Preparat ten cechuje wysoka twardość, bardzo dobra przyczepność i nieścieralność. W przypadku kominów odprowadzających spaliny doskonale sprawdzi się również rozprężny wkład kominowy. Doskonale chroni on także przewody wentylacyjne. Jest to przewód samonośny, wodoodporny, gazoszczelny, nienasiąkliwy i obojętny chemicznie. Dobrze przewodzi ciepło, a dzięki temu, że dokładnie odwzorowuje kanał odpowietrzający, nadal wykorzystywany jest pełen przekrój komina.

Dlaczego warto

Uszczelnianie komina można wykonać zarówno na przewodach nowych, jak i już eksploatowanych. Masa dedykowana jest do kominów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Zabieg może być przeprowadzony we wszystkich rodzajach budynków: mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz przemysłowych. Uszczelnianie kominów podnosi bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, ponieważ zapewnione jest dobre odprowadzenie spalin oraz prawidłowa wentylacja pomieszczeń. Kolejną zaletą zastosowania masy jest przedłużenie żywotności przewodów kominowych. Naprawa kominów jest bowiem dużo bardziej kosztowna niż samo ich uszczelnianie. Warto zastosować masę także w kominach nowych, co zapewni niezakłóconą ich pracę i zachowanie doskonałych parametrów przez wiele lat. Uszczelnianie natomiast jest niezbędnie konieczne w przypadku wykrycia ubytków i uszkodzeń w kominach już eksploatowanych przez jakiś czas, gdyż wszelkie nieszczelności stwarzają bezpośrednie zagrożenie zablokowania odprowadzania gazów i spalin oraz prowadzą do szybkiego postępowania zniszczeń.

Profesjonalne przeprowadzenie renowacji komina zapewni jego niezakłóconą pracę i spokój mieszkańców.

Translate »