Termoizolacja rur za pomocą pianki polietylenowej

Pianka polietylenowa to niedroga izolacja do zastosowań domowych w instalacjach grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, wykonana  poprzez spienianie polietylenu gazem, który jest odporny na starzenie i jest bardzo łatwy w montażu. Termoizolacja z pianek nie jest obowiązkowa według prawa energetycznego lub budowlanego, ale jej stosowanie, dzięki niskiej przewodności cieplnej, skutecznie minimalizuje straty energii aż do 80% i radykalnie redukuje emisję CO2. Tym samym silnie poprawia efektywność energetyczną budynku. Otuliny rurowe są produktem higienicznym: nie są włókniste i nie tworzą pyłu podczas instalacji lub użytkowania. Są odporne na gnicie, bezwonne i niehigroskopijne, nie będzie zatem sprzyjać rozwojowi grzybów ani pleśni w domu. Wszystko to sprawia, że jest idealnym materiałem do izolacji cieplnej i hydraulicznej. Pianki są dostarczane w długich rurach ciętych lub pół ciętych, które można łatwo założyć lub osłonić rurami w tradycyjny sposób.

Dlaczego warto stosować termoizolację z otulin polietylenowych?

Kontrola kondensacji 

Gdy rury działają w temperaturach poniżej temperatury otoczenia, istnieje możliwość kondensacji pary wodnej na jej powierzchni, czyli następuje efekt skraplania. Wiadomo, że wilgoć przyczynia się do różnych rodzajów korozji, dlatego zapobieganie tworzeniu się skroplin na rurociągach jest tak ważne. Izolacja termiczna rur może zapobiegać tworzeniu się kondensacji, ponieważ temperatura powierzchni pianki polietylenowej będzie się różnić od temperatury powierzchni rury. 

Zamrażanie rur 

Ponieważ niektóre rury wodne są umieszczone na zewnątrz lub w nieogrzewanych obszarach, w których temperatura otoczenia może spadać poniżej punktu zamarzania wody, woda w rurociągu może potencjalnie zamarznąć. Gdy woda zamarza, rozszerza się, a to rozszerzenie może powodować awarie systemu rur. Zabezpieczenie rur nie może zapobiec zamarzaniu stojącej wody w rurociągach, ale może wydłużyć czas wymagany do krzepnięcia, zmniejszając w ten sposób ryzyko zamarznięcia wody w środku.

Oszczędzanie energii 

Przewody rurowe działają w temperaturach różnych od temperatury otoczenia. Szybkość straty ciepła z rury jest związana z różnicą temperatur między rurą a otaczającym powietrzem otoczenia. Im większa różnica, tym więcej energii uwalnia się, przeważnie jest to niepożądane. Zastosowana osłona rur z pianki polietylenowej wprowadza opór cieplny i zmniejsza różnicę temperatur więc i niższe są starty ciepła. 

Lokalizacja rurociągu wpływa również na wybór grubości izolacji. Na przykład w niektórych okolicznościach rurociągi grzewcze w dobrze izolowanym budynku mogą wymagać małej izolacji, ponieważ „utracone” ciepło można uznać za „przydatne” do ogrzewania. Np. gdy rury centralnego ogrzewania biegną przez korytarz do kaloryfera w pokoju, można położyć tylko izolacje od spodu, tak aby ciepło „uciekało” do góry i ogrzewało korytarz zamiast instalowania w nim kaloryfera. 

Ochrona przed ekstremalnymi temperaturami 

Gdy przewody rurowe pracują w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku kontaktu osoby z powierzchnią rury. Ponieważ temperatura powierzchni izolacji jest niższa od temperatury powierzchni rury, można zastosować piankę polietylenową, aby doprowadzić temperaturę dotyku powierzchni do bezpiecznego zakresu.

Kontrola hałasu 

Rurociąg może działać jako tuba umożliwiająca przenoszenie hałasu z jednej części budynku do drugiej (typowy przykład można zaobserwować w przypadku prowadzenia rur ściekowych w budynku). Izolacja akustyczna z pianki może zapobiec przenoszeniu hałasu, działając w celu tłumienia ściany rury i wykonując funkcję wyciszenia wszędzie tam, gdzie rura przechodzi przez stałą ścianę lub podłogę i wszędzie tam, gdzie rura jest zamocowana.

Translate »