Techniki obróbki blach

Profesjonalne i efektywne gięcie blach to złożona, specjalnie zaplanowana obróbka plastyczna, w trakcie której nadajemy danemu materiałowi pożądany kształt, stosując odpowiednie zabiegi. Cały proces skupia się przede wszystkim na precyzyjnej modyfikacji krzywizny, czyli odpowiednim wyginaniu, zawijaniu, prostowaniu lub profilowaniu blachy.

Techniki gięcia blach

Jest kilka różnych sposobów gięcia. Może odbywać się ono za pomocą walców, na prasach, czy poprzez przeciąganie. Istnieją trzy ważne etapy tego zabiegu: gięcie sprężyste, plastyczne oraz dotłaczanie. Bardzo popularne pozostaje gięcie blachy na specjalnych prasach. Z kolei poprzez przeciąganie wytwarzane są rury, paski lub kształtowniki. Dzięki zastosowaniu walców otrzymamy rury ze szwem lub płaszcze zbiorników.

W procesie gięcia blach stosuje się różne, sprawdzone technologie, a także specjalistyczne urządzenia. Podczas gięcia blach należy przede wszystkim wykorzystywać pasy spełniające normy jakości. Wówczas każdy element będzie obrabiany w bezpieczny i precyzyjny sposób.

Wybór rodzaju gięcia jest uzależniony od rodzaju blachy pod względem grubości, faktury czy typu materiału.

Prasa krawędziowa

Gięcie blach wiąże się z wykorzystaniem wielu specjalnych narzędzi oraz nowoczesnych urządzeń. Często korzysta się z takich maszyn jak prasy krawędziowe. Są one sterowane komputerowo, czyli zaliczają się do techniki CNC. Prasa krawędziowa posiada minikomputer, pozwalający na zaprogramowanie etapów procesu produkcyjnego. Dzięki temu tworzone są takie same serie produktów, a jednocześnie można wyeliminować ewentualne błędy produkcyjne wiążące się ze stratą materiałów.

Cięcie metodą CNC pozwala na powtarzalność procesu powstawania danego produktu, a także ułatwia tworzenie konstrukcji nietypowych. Te specjalistyczne prasy działają sprawnie i dokładnie, optymalizują również koszty produkcji. Gięcie można przeprowadzić na zimno i na ciepło.

Walcowanie blach

Obróbka blachy o znacznej grubości wymaga precyzji. Walcowanie pozwala na zmianę kształtu arkusza, a zarazem utrzymanie spójności, aby zachować określoną specyfikację materiału. Na przykład walcowanie stożków zaliczane jest do wyjątkowo wymagających procesów kształtowania blachy. Warto w tym przypadku korzystać z usług firm zapewniających optymalne rozwiązania. W przypadku braku możliwości zwalcowania stożka, warto wypróbować innych technologii, jak m.in. gięcia krokowego.

Takie kształtowanie blachy wymaga natomiast zastosowania wspomnianej już prasy krawędziowej. Walcowanie blach, w tym wykonywanie stożków, wiąże się przede wszystkim z koniecznością dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym, aby wszystkie gięcia pozostały w pełni precyzyjne, a kształtowanie stożków pozwalało na uzyskanie różnych wymaganych kątów nachylenia oraz odpowiedniej długości.

W Prodmax dostosowujemy technologię gięcia blach do oczekiwań Klientów i różnorodnych materiałów. Przy użyciu wysokiej jakości pras krawędziowych, szybko wykonamy zlecenie, niezależnie od faktury i kształtu blach.

Translate »