System wentylacyjny vs regulacje prawne

System wentylacyjny a regulacje prawne – co musisz wiedzieć?

Jednym z najważniejszych zbiorów norm prawnych, do których muszą stosować się producenci systemów wentylacyjnych i firmy budowlane, jest „Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Jeżeli w kolejnych miesiącach rozpoczynasz budowanie wentylacji w domu, zapoznaj się z najważniejszymi paragrafami znowelizowanego rozporządzenia i miej pewność, że działasz zgodnie z polskim prawem.

W każdym budynku mieszkalnym czy nawet pomieszczeniu, którego przeznaczeniem jest pobyt ludzi, musisz zapewnić wymianę powietrza. Pobyt ludzi, w rozumieniu prawa, dzieli się na czasowy i stały – jeżeli te same osoby spędzają ponad 4 godziny na dobę w danym pomieszczeniu, mówimy o pobycie stałym; jeżeli od 2 do 4 godzin na dobę, mówimy o pobycie czasowym.

Zalecenia, dotyczące systemów wentylacyjnych, mogą różnić się w zależności od pomieszczenia – inne obowiązywać będą dla łazienki, inne dla sypialni. Podstawową zasadą jest wykorzystanie wentylacji mechanicznej (czasem umożliwia to obniżenie wysokości niektórych pomieszczeń) lub wentylacji grawitacyjnej. Bez nich pomieszczenie nie spełnia wymogów miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi.

Warto pamiętać o tym, że montaż wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowej jest zabroniony w miejscach, gdzie funkcjonuje wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja. Wyjątek stanowią pomieszczenia, w których urządzenia klimatyzacyjne nie pobierają powietrza zewnętrznego.

Jakkolwiek pobierany, strumień powietrza zewnętrznego nie może być zaś mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Rozporządzenie nakazuje również, aby przepływ tegoż powietrza odbywał się z pokoi do kuchni lub aneksu kuchennego oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych – nie odwrotnie.

Jeżeli już teraz planujesz rozmieszczenie elementów systemu wentylacyjnego, powinieneś mieć na uwadze, że przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej mają określone, minimalne parametry – powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

Co więcej, zabrania się stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem: zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej i indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

W firmie Prodmax pomożemy Ci dopasować przewody kominowe do projektu wentylacji w domu i przygotujemy indywidualną ofertę elementów systemu wentylacyjnego na Twoje potrzeby – napisz do nas na adres : kontakt@prodmax-sklep.pl

Translate »