Program Czyste Powietrze

Celem rządowego programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Od 1 stycznia 2020 r. skończyło się dotowanie zakupu i montażu urządzeń grzewczych dla domów w budowie.

Inwestycje dofinansowane z programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 %.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wsparcie dotyczy m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Warunek podstawowy przystąpienia:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
 • Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Terminy:

 • realizacja programu – 2018-2029 r.
 • podpisywanie umów – do 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową – do 30.06.2029 r.

(opr. na podst.: www.nfosigw.gov.pl/­czyste-powietrze/

(źródło: Portal CzystePowietrze.eu)

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie do Programu będą rozpatrywane szybciej niż dotychczas. Stanie się to za sprawą uproszczenia procedury aplikowania o dotację oraz rozpatrywania wniosków.


Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła kwalifikuje się do wsparcia programem. Zachęcamy zatem do kontaktu i zakupu naszych systemów rekuperacji.

Translate »