Program „Czyste powietrze”- nowe zasady naboru

„Czyste Powietrze” to program, który pozwala zdobyć dofinansowanie do wymiany pieców, termomodernizacji czy montażu paneli fotowoltaicznych.

Rusza nabór w nowej wersji programu „Czyste powietrze”, w ramach którego można zdobyć dofinansowanie.

Nabór wniosków o dofinansowanie na nowych zasadach rozpocznie się 15 maja br. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Więcej informacji na:  https://czystepowietrze.gov.pl

Budżet programu „Czyste Powietrze” wynosi 103 mld zł na lata 2018-2029.

Do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 tys. wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Zakupiona i zamontowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w  odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Nasze centrale wentylacyjne spełniają wymagania dotyczące dofinansowania wydatków. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z kompleksową ofertą rekuperacji.

Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” wraz z prezentacją uproszczonego wniosku o dotację, szkolenia z nowoczesnych technik grzewczych i termomodernizacji budynków oraz obowiązujące przepisy prawne – to tematy, którymi rozpocznie się cykl bezpłatnych webinariów pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Poniedziałkowe spotkania on-line, począwszy od 11 maja, to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego.

Pierwsze webinarium – dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze” – odbędzie się w poniedziałek 11.05. o godz. 12:00. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/. Szkolenie poprowadzą eksperci z Wydziału Czystego Powietrza NFOŚiGW, którzy wprowadzą wszystkich zainteresowanych również w kwestie związane ze sposobem składania wniosków o dotacje w nowym „Czystym Powietrzu”.

Kolejne webinarium już 18.05. o godz. 12.00

Translate »