Praca w firmie PRODMAX dla więźniów

Miło nam poinformować, że firma Prodmax podpisała umowę w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych. Umowę podpisał Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie – mjr Łukasz Pieńkos oraz właściciel firmy PRODMAX – Robert Lichoń. Zatrudnianie osób pozbawionych wolności odbywa się w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego i ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Na mocy podpisanej umowy odpłatne zatrudnienie znajdzie grupa skazanych w liczbie podyktowanej potrzebami naszej firmy. Nawiązanie współpracy z aresztem śledczym jest efektem programu „Praca dla więźniów” realizowanego przez Służbę Więzienną.

Więcej o współpracy w ramach tego programu na stronie służby więziennej.

Translate »