Podział systemów kominowych ze względu na rodzaj pieca/ paliwa.

Główną rolą systemów kominowych jest wytłaczanie spalin oraz zanieczyszczonego powietrza powstających w procesie spalania. Za ich sprawą nie mamy do czynienia z często niebezpiecznymi ubocznymi produktami, które powstają podczas procesu ogrzewania naszych domów. Systemy kominowe dzielimy na kilka kategorii. Wyróżniamy w nich podział uwzględniający ich funkcję oraz wygląd zewnętrzny. Przede wszystkim zastosowanie odpowiedniego systemu zależy od rodzaju pieca oraz paliwa jakim ogrzewamy nasze mieszkanie. Ponadto w systemach kominowych możemy również wyodrębnić kominy ze względu na materiały wykorzystane do ich budowy. W tym przypadku wyróżniamy kominy murowane, betonowe oraz stalowe. Systemy kominowe mogą być umieszczone w murowanej obudowie oraz ulokowane w wielu miejscach, w zależności od pokrycia dachowego danego budynku oraz jego bryły, stąd też systemy kominowe możemy podzielić również ze względu na konstrukcję obudowy kominów. W tej kwestii wyróżniamy kominy wewnętrzne, zewnętrzne, jednowarstwowe oraz wielowarstwowe.

Podział systemów kominowych

Systemy kominowe, ze względu na rodzaj pieca oraz paliwa jakiego używamy, dzielimy na trzy główne kategorie:

  • systemy kominowe spalinowe,
  • systemy kominowe dymowe,
  • kominy wentylacyjne.

Systemy kominowe spalinowe

Systemy kominowe spalinowe przeznaczone są do odprowadzania spalin oraz zanieczyszczonego powietrza ze spalania paliw ciekłych i gazowych. W tej kategorii możemy wyróżnić popularne piece gazowe oraz piece zasilane paliwem płynnym. Główną wytyczną jaką powinien spełniać odpowiedni system kominowy spalinowy to bardzo wysoka odporność na działanie kwasów. Kwasy te powstają w połączeniu spalin, pary wodnej oraz wszelkich związków chemicznych. Przewody w systemach kominowych spalinowych są zazwyczaj wykonane z ceramiki lub stali.

Systemy kominowe dymowe

Zadaniem systemów kominowych dymowych jest odprowadzanie tlenków gazowych, sadzy, pary wodnej oraz pyłu z urządzeń zasilanych paliwem stałym. Systemy te idealnie pasują do kominków oraz pieców, w których palimy węglem lub drewnem. Komin dymowy musi posiadać bardzo dużą odporność na działanie wysokiej temperatury, jednak w przeciwieństwie do systemów kominowych spalinowych, odporność na działanie wszelkich kwasów nie musi być tak duża. Skraplanie pary wodnej, zawierającej szkodliwe związki, występuje bardzo rzadko, stąd ich wytrwałość względem kwasów może być umiarkowana.

Kominy wentylacyjne

Główną rola kominów wentylacyjnych jest odprowadzanie zużytego powietrza poza mury budynku oraz dostarczanie powietrza, wykorzystywanego do spalania. W skutek tych dwóch głównych zadań systemy te dzielimy na wywiewne i nawiewne. Powietrze, w kominach wentylacyjnych, dostaje się poprzez szczeliny, które znajdują się w ścianach w odpowiednich pomieszczeniach. Wyloty kominów wentylacyjnych znajdują się przy zakończeniu komina. Przewody systemów kominów wentylacyjnych umieszczane są najczęściej w łazienkach, kuchniach, małych pomieszczeniach WC, kotłowniach oraz garażach.

Translate »