Nowe przepisy dotyczące central wentylacyjnych. Co powinniśmy wiedzieć?

Nie jest tajemnicą, że producenci central wentylacyjnych powinni spełniać wszystkie wymagania i przepisy budowlane Komisji Europejskiej. Obecnie weszły w życie nowe wytyczne dotyczące dążenia do obniżenia zużycia energii przez tego typu systemy. UE zdecydowanie stawia na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Co powinniśmy wiedzieć w związku z tymi zmianami i do czego zobowiązuje nas prawo budowlane? Sprawdźmy krok po kroku i fakt po fakcie.

Centrala wentylacyjna a rozporządzenia

 Po pierwsze, producenci powinni wprowadzić zmiany konstrukcyjne, a także zastosować rozwiązania spełniające wymagania określone w rozporządzeniu 1253/2014. W przypadku dwukierunkowych systemów wentylacji należy zadbać o wyposażenie w obudowę, montaż co najmniej dwóch wentylatorów zaopatrzonych w układ regulacji bezstopniowej lub wielobiegowy. Musimy również pamiętać o urządzeniu do odzysku ciepła, filtrze co najmniej klasy F7 po stronie powietrza wlotowego oraz filtrze co najmniej klasy M5, który umieścimy po stronie powietrza wywiewanego.

Jakie warunki powinien jeszcze spełnić producent?

Musi pamiętać o współczynniku jednostkowym zużycia energii (JZE). W klimacie umiarkowanym nie może przekraczać 20 kWh/(m2/rok). LWA w systemach bezkanałowych, a także tych z instalacją jednokanałową nie powinno być większe niż 45dB. Systemy wentylacyjne muszą być wzbogacone o napęd wielobiegowy bądź płynną regulację obrotowej prędkości wentylatora. Dwukierunkowe systemy powinny posiadać obejście odzysku ciepła. Maksymalna wewnętrzna moc wentylatora określona jest w załączniku III rozporządzenia i o niej także warto pamiętać. W rozporządzeniu określona została również minimalna sprawność wentylatora. Minimalny poziom sprawności cieplnej urządzeń służących do odzysku ciepła to co najmniej 67%, natomiast w przypadku urządzeń z czynnikiem pośrednim – 63%.

W budownictwie mieszkalnym

Tutaj obowiązuje rozporządzenie 1254/2014. Centrale wentylacyjne w budownictwie mieszkalnym powinny być odpowiednio etykietowane pod względem efektywności energetycznej, mocy akustycznej, a także wydajności. Klasę określamy dzięki współczynnikowi JZE. Nie trzeba natomiast etykietować urządzeń wentylacyjnych w budownictwie niemieszkaniowym. Rozporządzenie nie dotyczy również małych systemów wentylacyjnych, gdzie pobór mocy znajduje się poniżej 30W. Wyłączone zostały też urządzenia wielofunkcyjne służące grzaniu i chłodzeniu, a także okapy nadkuchenne, systemy awaryjne, pracujące w specjalnych warunkach lub w warunkach zagrożenia.

Te wszystkie zasady mają na celu odpowiednie uporządkowanie sposobu przekazywania i podniesienie wartości informacji udostępnianych przez producentów tego rodzaju systemów. Zmiany będą miały zdecydowanie korzystny wpływ na poczynania wszystkich inwestorów, którzy wreszcie uwolnią się od problemu konieczności porównania parametrów pracy każdej centrali z osobna. Czego należy jeszcze oczekiwać? Że producenci podejdą do tego tematu uczciwie i rzetelnie – dostosują urządzenia do norm Unii Europejskiej.

Translate »