Nasady kominowe – przepisy dotyczące obowiązku stosowania

NASADY KOMINOWE – PRZEPISY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU STOSOWANIA
Polskie prawo budowlane zaleca stosowanie nasad kominowych na zakończenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań.

§ 146 . 1. Nasady kominowe o których jest mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach jeśli wymagają tego położeni budynków i lokalne warunki topograficzne.
Powyższe obostrzenia nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzeniem odpływu spalin.
Poza strefami dużego obciążenia wiatrem nasady warto montować wszędzie tam, gdzie występują zaburzenia ciągu:
• gdy wokół domu rosną wysokie drzewa, stoją wysokie budynki, lub występuje teren górzysty
• gdy przewód dymowy lub spalinowy jest krótki i ma mały przekrój;
• gdy wylot komina znajduje się poniżej kalenicy dachu.

Rys. Strefy obciążenia wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4 : 2005

Nasady kominowe, które montowane są jako zakończenie komina mają za zadanie wspomaganie ciągu kominowego i zapobieganie jego odwróceniu. Prawidłowy ciąg kominowy to wyrzucanie powietrza z wnętrza domu. W przypadku gdy powietrze lub spaliny cofają się z powrotem, mamy do czynienia z tzw. ciągiem wstecznym w wyniku czego spaliny mogą zostać zassane i wtłoczone do budynku. Dzieje się tak szczególnie często właśnie w strefach obciążenia wiatrem. Cofanie się spalin do pomieszczeń oznacza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w budynku. Dodatkowym atutem montażu nasad kominowych jest zabezpieczenie przewodu kominowego przed ulewnym deszczem.

Na rynku możemy znaleźć różne rodzaje nasad, które w zależności od zastosowanego materiału, budowy oraz zasady działania przeznaczone są do różnych typów kominów. Nasady wykonane są najczęściej z odpornej na wysoką temperaturę stali ocynkowanej, stali chromoniklowej lub miedzi. Nasady, które chcemy zamontować na przewody spalinowe powinny być wykonane z blachy nierdzewnej, która jest odporna na związki powstałe w procesie spalania i zagwarantuje długowieczność produktu.

Wszystkie nasady stosowane na przewody zarówno wentylacyjne jak i spalinowe wedle polskiego prawa muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez instytucję do tego uprawnioną. Stosowanie nasad bez wymaganych certyfikatów i aprobat jest niezgodne z prawem i nie gwarantuje bezpieczeństwa użytkowania. Przy zakupie nasady zawsze trzeba poprosić sprzedawcę o okazanie ważnej aprobaty technicznej lub deklarację producenta o zgodności wyrobu z Polską Normą.

Translate »