Klimatyzacja czy rekuperacja? Poznaj najważniejsze różnice.

 

Klimatyzacja jest coraz popularniejszym sposobem na zapewnienie w domach komfortowej temperatury w czasie letnich upałów. Należy jednak pamiętać, że równie ważne jest posiadanie sprawnie działającej wentylacji/rekuperacji.

 

Czym różnią się te systemy?

Klimatyzacja, a rekurperacja

 

Zadaniem klimatyzacji jest schłodzenie lub ogrzanie powietrza w danym pomieszczeniu. Działanie klimatyzatora skupia się na obróbce termicznej powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia, zapewnia stworzenie w nim odpowiedniego mikroklimatu w okresach intensywnych upałów, ale także może je ogrzać przy niskich temperaturach.

 

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem energii. Proces rekuperacji odbywa się za pomocą urządzenia zwanego rekuperatorem, działającym na zasadzie ruchu powietrza. Umożliwia on nawiew świeżego powietrza i usunięcie zużytego, przy jednoczesnym odzyskaniu ciepła z nagrzanego już, ale zanieczyszczonego powietrza. Dostarczane z zewnątrz powietrze jest filtrowane, a więc pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, pyłów i alergenów. Rekuperacja zapewnia dostęp stałego, niezależnego od warunków zewnętrznych dopływu powietrza w szczelnym i ogrzanym domu bez potrzeby jego wychładzania poprzez wietrzenie pomieszczeń.

 

Rekuperator może również obniżyć temperaturę nawiewanego powietrza. Wyposażenie w gruntowy wymiennik ciepła sprawia, że pobiera on energię z ziemi zgromadzoną na odpowiedniej głębokości, gdzie temperatura waha się od 6 do 12 °C. Skutkuje to tym, że w przypadku letnich upałów do pomieszczenia płynie powietrze chłodniejsze. Jeszcze bardziej skutecznym elementem wyposażenia obniżającym temperaturę nawiewanego powietrza będzie zamontowanie jednostki chłodzącej.

 

Klimatyzacja i rekuperacja – podobieństwa i różnice

 

Zadaniem zarówno klimatyzacji i rekuperacji jest podniesienie w pomieszczeniach jakości powietrza – i to właściwie jest ich jedyne podobieństwo. Są to dwa niezależne od siebie procesy, które jednakże wzajemnie się uzupełniają. Klimatyzator działa tylko w obrębie powietrza zawartego w danym pomieszczeniu, nie doprowadza więc do jego wymiany. W żadnym wypadku nie może on zastąpić prawidłowo działającej wentylacji. Rekuperator zapewnia wymianę zużytego powietrza bez jednoczesnej straty ciepła, może również wspomagać obniżenie temperatury, ale nigdy nie da takiej skuteczności jak klimatyzator. Zainstalowanie obydwu systemów gwarantuje stworzenie w budynku korzystnego mikroklimatu. Rekuperacja zapewni dopływ ciągle nowego, pozbawionego szkodliwych elementów powietrza i wspomoże działanie klimatyzacji, natomiast klimatyzacja pozwoli na regulację temperatury w pomieszczeniach.

 

 

Inwestycja systemów klimatyzacji i rekuperacji w budynku daje gwarancję dobrego samopoczucia i komfortu jego mieszkańców.

Translate »