Jak uchronić się przed smogiem w naszym domu?

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, które powstaje w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność, stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Według szacunków WHO, w objętym badaniami 2010 roku, z powodu raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło 230 tys. osób.

Wyróżniamy dwa typy smogu:

  • Smog londyński (warszawski) – charakterystyczny dla umiarkowanej strefy klimatycznej i powstający głównie od listopada do stycznia. Jest mieszanką pyłów, wzbogaconą o tlenki siarki, azotu , węgla i sadzę. Jego źródłem są między innymi spaliny samochodowe.
  • Smog Los Angeles (krakowski) – powstaje przede wszystkim podczas letnich miesięcy, głównie w strefach subtropikalnych. Składa się z gazów, w tym tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Powstaje np. w wyniku spalania śmieci.

Smog możemy zaobserwować szczególnie w dużych miastach i ich okolicach. Wyglądem przypomina szarą mgłę. Jednak nie w każdej sytuacji jest on obserwowalny gołym okiem. Nawet kiedy powietrze wydaje nam się czyste, może występować w nim wysokie stężenie szkodliwych gazów.

Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z 2016 roku, na działanie smogu narażonych jest ok. 71% Polaków. Wbrew powszechnym plotkom, smog dostaje się również do pomieszczeń. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności, gdy pomieszczenie jest klimatyzowane. Powietrze jest transportowane z zewnątrz, przez co jesteśmy narażeni na działanie smogu również w domu i pracy. Dobrym sposobem na ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem jest noszenie maseczki ochronnej. Jednak takie rozwiązanie stosować można wyłącznie na zewnątrz.

By uchronić się przed smogiem w pomieszczeniach, warto zainwestować w filtr powietrza. Oczyszczacze wyposażone w filtry typu HEPA oraz moduł jonizacji powietrza charakteryzują się wysoką skutecznością – filtrują nawet 99% zanieczyszczeń. Technologia filtrów HEPA została stworzona przez NASA. Jej celem była ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym. Zatrzymują zanieczyszczenia mechaniczne większe niż 0,3 mikrometra oraz komórki grzybów, pierwotniaków, bakterii czy wirusów.

Filtry powietrza AIR CLEAN, dzięki czujnikowi jakości powietrza AIR CLEAN+, umożliwiają laserowy pomiar zawartości cząstek w powietrzu oraz pomiar stężenia CO2 w pomieszczeniu. Filtry te mogą być stosowane w połączeniu z rekuperatorami z serii PROMAX oraz PROMINI jak również AIR EXPERT – produkowanymi przez PRODMAX. Zamontowanie ich w systemie wentylacyjnym zapewni ochronę przed smogiem również w pomieszczeniach. Jest to rozwiązanie szczególnie wskazane dla osób z wrażliwym układem oddechowym oraz posiadających alergie.

Translate »