Jak poprawić wentylcję w nowym domu

JAK POPRAWIĆ WENTYLACJĘ W STARYM DOMU

Brak dobrej wentylacji w budynku pogarsza warunki przebywania w pomieszczeniach, sprzyja powstawaniu pleśni, która szkodzi zdrowiu domowników a także przyczynia się do niszczenia budynku. Jest kilka sposobów aby poprawić wentylację w takim domu.

Odpowiednia konserwacja i czyszczenie wentylacji, do czego zmuszają nas przede wszystkim przepisy prawa budowlanego ale również chęć zapewnienia domownikom odpowiedniej jakości powietrza.
Regularnie czyszczona wentylacja to połowa sukcesu. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych powinno odbywać się minimum raz w roku.

Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126), Art. 62.1 instalacje gazowe oraz przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być poddawane okresowej kontroli nie rzadziej nić raz do roku.
Jednak jeżeli istnieje konieczność powinniśmy dokonywać tego częściej. W jakim tempie następuje zabrudzenie przewodów wentylacyjnych zależy od rodzaju budynku, sposobu wymiany powietrza oraz rodzaju i jakości użytych filtrów. Dlatego należy regularnie sprawdzać stan naszego systemu wentylacyjnego aby móc odpowiednio szybko reagować.

Instalacja wentylacji mechanicznej
W wentylacji mechanicznej należy zainstalować centralę, która będzie odpowiadać za przepływ powietrza. Pracę centrali wspierają wentylatory, transportujące powietrze w zależności od jego przeznaczenia. Wentylacja mechaniczna ma znacznie lepszą skuteczność niż ta naturalna, gdyż jest niezależna od warunków zewnętrznych. Dodatkowo możemy nią sterować w zależności od naszych potrzeb.
Wymiana powietrza sterowana jest za pomocą wentylatorów, które transportują powietrze – w wersji wywiewnej (powietrze wysysane jest na zewnątrz) lub nawiewnej (zasysanie do wnętrza). Prawidłowo dobrana, zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna jest w stanie bez problemu zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w każdych warunkach.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacja) jest najdroższą metodą poprawy wentylacji. Jest to wentylacja mechaniczna, wyposażona dodatkowo w rekuperator, który zamienia powietrze zużyte na ciepło. Jednak jest to metoda stosowana raczej w nowych budynkach i projektowana na etapie budowy. W przypadku starych budynku nie stosowana ze względu na zbyt duże koszty wykonania instalacji lub brak takiej możliwości.

W starym budownictwie najczęściej stosowaną metodą usprawnienia wentylacji jest poprawa wentylacji grawitacyjnej. Dostarczamy wówczas do budynku większą ilość świeżego powietrza, poprawiamy cyrkulację powietrza w budynku i zapewniamy odpowiedni poziom wilgoci. Możemy to osiągnąć poprzez montaż nawiewników (różnego rodzaju), instalowanych w oknach lub w ścianie. Jest to najprostszy i najtańszy sposób poprawy wentylacji jednak wiąże się z brakiem możliwości sterowania systemem.

Translate »