Jak często wymieniać filtry w rekuperatorze?

Wymiana filtrów w rekuperatorze – bardzo istotna sprawa!

Filtry klasyfikowane są przy użyciu oznaczeń, na które składa się litera oraz cyfra. Im wyższa cyfra, tym więcej zanieczyszczeń i mniejsze frakcje jest w stanie zatrzymać taki filtr. Dzięki niemu usuwane są duże zanieczyszczenia, takie jak owady, piasek i kurz, ale również pył zawieszony w smogu. W nowym rekuperatorze fabrycznie zastosowane są 2 filtry klasy F7 i G4). Filtry o klasie F7 warto zamontować na kanale nawiewającym powietrze do pomieszczeń a filtr G4 na wyciągu z pomieszczeń.

Jak często wymieniać filtry w rekuperatorze?

Wielu klientów zastanawia się nad częstotliwością wymiany filtrów. Krąży kilka mitów dotyczących tej kwestii:

  • co pół roku według zaleceń producenta;
  • co 3 miesiące;
  • co 4 miesiące;

Wielu producentów wymaga dwukrotnej wymiany filtra w ciągu roku. Jest to minimum do spełnienia warunków gwarancji. Z wielu doświadczeń wynika jednak, że filtry powinno wymieniać się w momencie jak się zabrudzą. Podawanie jakichkolwiek cyfr mija się z celem ponieważ stopień zabrudzenia filtrów uzależniony jest od wielu czynników. Z wielu doświadczeń wynika, że bardzo brudny filtr jest po około 3 miesiącach. Oznacza to, że regularnie powinno się monitorować stan filtrów w rekuperatorze. Każdy żyje w zupełnie innych warunkach. Czynnikami warunkującymi żywotność filtrów są: ogólne zanieczyszczenie powietrza w rejonie, czasami budowa czy też remont drogowy prowadzone w okolicy.

Jak często sprawdzać filtry w rekuperatorze?

Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa oraz wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza stan zabrudzenia filtrów w rekuperatorze powinno sprawdzać się co miesiąc. Okres zimowy charakteryzuje się większą ilością zanieczyszczeń w powietrzu w przeciwieństwie do pozostałych pór roku. Zimową porą migracja powietrza jest również ograniczona. Mimo to, powinno się co miesiąc otworzyć posiadany rekuperator i sprawdzić stan jego zabrudzenia.

Dlaczego wymiana filtrów jest tak bardzo ważna?

Stan filtrów w urządzeniu należy sprawdzań i następnie wymieniać z dwóch głównych powodów:

  • ochrona zdrowia – dzięki regularnej wymianie filtrów ma się gwarancję, że do pomieszczeń dostaje się świeże powietrze i co ważne – odpowiednio dotlenione;
  • wydajność rekuperatora i jego usterka – zabrudzony filtr w rekuperatorze zaburza jego działanie i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia niechcianej usterki.

Przydatne informacje na temat filtrów

Zabrudzonych filtrów nie wolno prać ani pod żadnym pozorem przedmuchiwać powietrzem w celu ich oczyszczenia. Na rynku dostępne są filtry o wyższej klasie filtracji F7. Filtry te są dokładniejsze, ale szybciej brudzą się, ponieważ zatrzymują większość pyłów pochodzących ze smogu. Filtr F7 zatrzymuje 90-95 % pyłu PM10 – głównego składnika smogu, 80-85 % pyłu PM2,5 oraz 70-75 % pyłu PM 1.

Translate »