Domy szkieletowe a rekuperacja

Domy szkieletowe są alternatywą dla najpopularniejszych w Polsce budynków mieszkalnych murowanych. Technologia ta nadal budzi wiele wątpliwości. Jak każde rozwiązanie, które nie zostało wyeliminowane przez konkurencję rynkową, posiada ono wady i zalety. W artykule zostaną przedstawione mocne strony i słabości domów szkieletowych pod względem ciepła i przepływu powietrza.

Konieczność spełnienia warunków termicznych

Domy szkieletowe budzą wiele wątpliwości odnośnie właściwości termicznych, ale należy pamiętać, że muszą one spełniać normy obowiązujące w kraju. To z kolei wymusza stosowanie efektywnych metod, które ograniczą straty ciepła. Najważniejsza jest w tym przypadku izolacja termiczna, która musi być odpowiedniej jakości (im niższy współczynnik przenikania ciepła U, tym lepiej dla przegrody budowlanej). Domy szkieletowe często posiadają nieskomplikowaną bryłę, co sprzyja energooszczędności.

Zdolność do akumulacji ciepła

Lekkość omawianych konstrukcji oznacza małą akumulację ciepła. Można to rozpatrywać jako wadę, gdyż szybko dochodzi do dużych strat ciepła. Z drugie jstrony domy szkieletowe szybko się nagrzewają. Istotne jest zwróce nie uwagi na oba aspekty, które są związane z niską akumulacyjnością cieplną. Ogrzewanie domów szkieletowych tak naprawdę sprowadza się do zwiększania temperatury powietrza wewnątrz budynku. Odpowiednie wykorzystanie lekkości tej technologii może pomóc w szybkim ochłodzeniu domu w upalny dzień. Z drugiej strony szybkie wytracanie ciepła wiąże ze sobą wadę odpowiedniego dopilnowania kotła. Najlepsze w takim przypadku okaże się zautomatyzowanie tego procesu. W niektórych przypadkach można nawet rozważyć ogrzewanie elektryczne.

Wymiana powietrza

Domy szkieletowe mogą być nawet zeroenergetyczne. Wszystko jest kwestią jakości przegród budowlanych. Domy tego typ upowinny być szczelne. To wymaga zastosowania okien i drzwi wysokiej jakości (a więc również droższych) oraz ograniczenia wymiany powietrza przez nieszczelności. To jednak większa oszczędność cieplna. Warto rozważyć zastosowanie rekuperacji tzn. Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Takie rozwiązanie sprawi, że odpowiednio szczelny dom będzie jednocześnie posiadał świeże powietrze, które już wstępnie przejmie część energii od zużytego. Efektem będą kolejne oszczędności na material opałowym, a jednocześnie zapewnienie powietrza przefiltrowanego oraz dostarczanego w ilości zależnej od preferencji mieszkańców. Wentylacja mechaniczna zapewni lepszą kontrolę nad przepływem powietrza.

Podsumowanie

Dom szkieletowy pod względem cieplnym nie jest rozwiązaniem ani lepszym, ani gorszym. Na pewno trzeba zadbać o odpowiednie parametry przegród. Powinno się dobierać poszczególne element system cieplnego i wentylacyjnego w takis posób, żeby podkreślić zalety tego rozwiązania, a jednocześnie wyeliminować wady.

Translate »