Prosimy o zapoznanie się z certyfikatami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności jakie otrzymały nasze produkty.
Dbając o bezpieczeństwo i jakość wyrobów nieustannie poddajemy je kontroli.

Pokaż:
1. Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Jednościenne Kwasoodporne
Certyfikat systemów kominów jednościennych kwasoodpornych typu KOMIN-MAX. 
2. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (4) 1/10/2016
Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów jednościennych kwasoodpornych typu KOMIN-MAX. 
3. Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Dwuścienne Kwasoodporne
Certyfikat systemów kominów dwuściennych kwasoodpornych typu KOMIN-MAX DUO. 
4. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (4) 2/10/2016
Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów dwuściennych kwasoodpornych typu KOMIN-MAX DUO. 
5. Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Żaroodporne
Certyfikat systemów kominów żaroodpornych, typu KOMIN-MAX i KOMIN-MAX DUO.
6. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (5) 4/10/2016
Deklaracja właściwości wżytkowych kominów żaroodpornych, typu KOMIN-MAX i KOMIN-MAX DUO. 
7. Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Owalne
Certyfikat systemów kominów żaroodpornych i kwasoodpornych owalnych, typu KOMIN-MAX OWAL i KOMIN-MAX ŻARO OWAL 
8. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (4) 3/10/2016
Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów kwasoodpornych, typu KOMIN-MAX i OWAL i KOMIN-MAX ŻAR OWAL
9. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Elastyczne Kwasoodporne
Certyfikat systemów kominów kwasoodpornych elastycznych, typu STALFLEX. 
10. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (4) 5/10/2016
Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów kwasoodpornych elastycznych, typu STALFLEX. 
11. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 6/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych systemów kominów kwasoodpornych elastycznych do wentylacji, typu ALUFLEX i STALFLEX. 
12. Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Turbo
Certyfikat systemów kominów kwasoodpornych, typu TURBO I, TURBO II, STALFLEX TURBO I i STALFLEX TURBO II. 
13. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 5/T/03/2017
Deklaracja właściwości użytkowych kominów kwasoodpornych, typu TURBO I, TURBO II, STALFLEX TURBO I i STALFLEX TURBO II. 
14. Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Elementów Przyłączeniowych
Certyfikat elementów przyłączeniowych, typu SPOK i SPOW. 
15. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (1) 15/10/2016
Deklaracja właściwości użytkowych elementów przyłączeniowych, typu SPOK i SPOW.
16. Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2016/7/K/Rz-01
Sprawozdanie z badań elementów przyłączeniowych, typu SPOK i SPOW.
17. Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Elementów Przyłączeniowych Do Piecy Na Pelety
Certyfikat elementów przyłączeniowych do piecy na pelety, typu SPNP. 
18. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (1) 16/10/2016
Deklaracja właściwości użytkowych elementów przyłączeniowych do piecy na pelety, typu SPNP. 
19. Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2016/7/K/Rz-01
Sprawozdanie z badań elementów przyłączeniowych do piecy na pelety, typu SPNP.
20. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 10/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
21. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 11/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 
22. Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2012/7-02/K/Rz
Sprawozdanie z badań nasada kominowa kulista. 
23. Deklaracja Właściwości Użytkowych 7/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa kulista.
24. Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2012/7-03/K/Rz
Sprawozdanie z badań nasada kominowa podłużna. 
25. Deklaracja Właściwości Użytkowych 8/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa podłużna. 
26. Deklaracja Właściwości Użytkowych 9/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa strażak. 
27. Deklaracja Właściwości Użytkowych 13/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych nasada kominowa strażak z łożyskami zewnętrznymi. 
28. Karta charakterystyki polietylenowy sznur dylatacyjny DYL MAX 04/07/2017
Karta charakterystyki sznur dylatacyjny DYL MAX. 
29. Atest Higieniczny SZNUR DYLATACYJNY
Atest higieniczny – polietylenowy sznur dylatacyjny DYL MAX 286.
30. Karta techniczna SZNUR DYLATACYJNY
Karta techniczna sznur dylatacyjny DYL MAX.
31. Deklaracja Właściwości Użytkowych 18/05/2016
Deklaracja właściwości użytkowych polietylenowa taśma dylatacyjna. 
32. Atest Higieniczny OTULINA TER MAX
Atest higieniczny – otuliny izolacyjne TER MAX (ST, STL, PW, PWL).
33. Klasyfikacja w zakresie na ogień.
Klasyfikacja w zakresie na ogień otuliny izolacyjne TER MAX (ST, STL, PW, PWL) oraz maty izolacyjne MAT MAX z pianki z polietylenu (PEF). 
34. Atest Higieniczny ALU-MAX-FOL
Atest higieniczny – giętkie wkłady kominowe typu ALU-MAX-FOL 954
35. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (9) 22/06/2016
Deklaracja właściwości użytkowych otuliny izolacyjne TER MAX (ST, STL, PW, PWL) oraz maty izolacyjne MAT MAX z pianki z polietylenu (PEF). 
36. Sprawozdanie Z Badań Typu Nr 2012/7/K/Rz-03
Sprawozdanie z badań akcesoria kominowe – drzwiczki wyczystkowe.
37. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr (1) OŁ/1/05/2014
Deklaracja właściwości użytkowych odpływy łazienkowe. 
38. Atest Higieniczny ODPŁYWY ŁAZIENKOWE
Atest higieniczny – odpływy łazienkowe.
39. Deklaracja właściwości użytkowych Nr (1) 1 DW/08/2016
Deklaracja właściwości użytkowych – drzwiczki wyczystkowe
40. Sprawozdanie z badań typu na drzwiczki wyczystkowe Nr 2016/7/K/Rz-03
Sprawozdanie z badań typu akcesoria kominowe – drzwiczki wyczystkowe
41. Deklaracja właściwości użytkowych Nr 1/CR/03/2017
Deklaracja właściwości użytkowych – centrale rekuperacyjne
42. Deklaracja właściwości użytkowych Nr 2SRR/05/2017
Deklaracja właściwości użytkowych – skrzynki i rozdzielacze rekuperacyjne
43.  Atest higieniczny – centrala rekuperacyjna
Atest PZH – centrale rekuperacyjne
44. Klasyfikacja w zakresie na ogień
Klasyfikacja ogniowa – elastyczny przewód izolowany MOizo
45. Atest higieniczny – płyta kominkowa 
Atest PZH – płyta kominkowa krzemianowo-wapniowa
46. Deklaracja właściwości użytkowych Nr (2) 16/07/2013
Deklaracja właściwości użytkowych – nasada kominowa szenard
47. Deklaracja właściwości użytkowych Nr 17/07/2014
Deklaracja właściwości użytkowych – przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju kołowym, dwuścienne izolowane
48. Deklaracja zgodności Nr 10/2009
Deklaracja zgodności – rura osłonowa karbowana – peszel
49. Atest higieniczny przewód elastyczny izolowany termicznie INSULATED FLEXIBLE DUCT
Atest higieniczny przewód elastyczny izolowany termicznie

50. Deklaracja zgodności VENT-FLEX PLUS
Deklaracja zgodności wentylacyjny przewód karbowany, dwuwarstwowy
51. Deklaracja właściwości użytkowych VENT-FLEX PLUS
Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE
52. Raport pomiaru szczelności VENT-FLEX PLUS
Raport pomiaru szczelności wentylacyjny przewód karbowany, dwuwarstwowy
53. Atest_Higieniczny VENT-FLEX PLUS
Atest higieniczny wentylacyjny przewód karbowany, dwuwarstwowy
54. Atest Higieniczny przewód wentylacyjny FLEX
Atest Higieniczny przewód wentylacyjny aluminiowy
55. Certyfikat zgodności rekuperatory AIR EXPERT 400 i 600
Certyfikat zgodności rekuperatory AIR EXPERT 400 i 600
56. Deklaracja zgodności Centrale AIR EXPERT 400 i 600
Deklaracja zgodności Centrale AIR EXPERT 400 i 600
57. Deklaracja Właściwości Użytkowych 1/01/2020
Deklaracja właściwości użytkowych nasada obrotowa z łożyskiem zewnętrznym
58. Deklaracja Właściwości Użytkowych
PROFILE PE – Deklaracja Właściwości Użytkowych

Translate »