Życzenia Świąteczne
6 kwietnia 2020
Czym jest wentylacja grawitacyjna ?
20 kwietnia 2020

Sokołów 09.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do komunikatów o panującej w naszym kraju pandemii koronawirusa i zaistniałą siłą
wyższą oraz w związku z brakiem regularnych wpłat za zrealizowane zlecenia z strony naszych
Klientów firma PRODMAX informuje, że od dnia 14.04.2020 roku zmienia zasady udzielania
terminów płatności.

W związku z wystąpieniem siły wyższej oraz nadzwyczajną zmianą okoliczności rynkowych,
PRODMAX każdemu podmiotowi, który jest Klientem firmy zmniejsza termin płatności o
połowę.

Jednocześnie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, proponujemy procentowe
zmniejszenie sumy należności udzielane Państwu przez firmę PRODMAX, jeżeli uregulujecie
zapłatę należności gotówką lub potwierdzonym przelewem czyli tzw. „skonto”. Wartość
procentowa jest określona przez opiekuna Klienta i z tymi osobami proszę się kontaktować.

Informujemy też Państwa, że z chwilą ustabilizowania się sytuacji powrócą te systemy płatności,
które miały miejsce przed ogłoszeniem tego komunikatu. Informacja będzie przesłana
odpowiednim mailem.

Nasza informacja podyktowana jest bieżącą realizacją zamówień , a jednocześnie informacją od
naszych dostawców o płatnościach, które wymagają od nas samych przejścia na system
przedpłatowy.

Nie chcemy aby nasza płynność finansowa uległa zachwianiu i abyśmy nie mogli realizować
Państwa zamówień, lecz wspólnie przetrwać ten czas , w którym wszyscy musimy stanąć w szeregu
z przeciwnościami.

Informuję tym samym, że firma nasza pracuje tak jak dotąd realizując wszystkie zamówienia i
wysyłki. Być może pojawiają się czasowe przesunięcia z wysyłką lecz jest to podyktowane tylko
skróconym czasem pracy.

Prosimy Państwa o zrozumienie i dostosowanie się do naszych obecnych warunków współpracy.

polski