ZAPRASZAMY NA TARGI Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja marzec 2017
16 listopada 2017
TARGI FORUM WENTYLACJA SALON KLIMATYZACJA 7-8 MARZEC 2017
16 listopada 2017

ULOTKA - Alumaxfol - A5.indd

 

Zobacz też informacje o produkcie

Zobacz ulotkę

Zobacz ceny cennikowe

REGULAMIN PROMOCJI „Alu-max-fol i Alu-max-fol (S)”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 01.03.2017 – 30.04.2017 r.

    Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu przewodu ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S) w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 50% rabatu od cen cennikowych.
 2. Asortyment objęty Promocją to przewód ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S).
 3. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Promocja ALU-MAX-FOL
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
ZAPRASZAMY NA TARGI Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja marzec 2017
16 listopada 2017
TARGI FORUM WENTYLACJA SALON KLIMATYZACJA 7-8 MARZEC 2017
16 listopada 2017

ULOTKA - Alumaxfol - A5.indd

 

Zobacz też informacje o produkcie

Zobacz ulotkę

Zobacz ceny cennikowe

REGULAMIN PROMOCJI „Alu-max-fol i Alu-max-fol (S)”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 01.03.2017 – 30.04.2017 r.

    Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu przewodu ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S) w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 50% rabatu od cen cennikowych.
 2. Asortyment objęty Promocją to przewód ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S).
 3. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Promocja ALU-MAX-FOL
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
ZAPRASZAMY NA TARGI Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja marzec 2017
16 listopada 2017
TARGI FORUM WENTYLACJA SALON KLIMATYZACJA 7-8 MARZEC 2017
16 listopada 2017

ULOTKA - Alumaxfol - A5.indd

 

Zobacz też informacje o produkcie

Zobacz ulotkę

Zobacz ceny cennikowe

REGULAMIN PROMOCJI „Alu-max-fol i Alu-max-fol (S)”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 01.03.2017 – 30.04.2017 r.

    Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu przewodu ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S) w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 50% rabatu od cen cennikowych.
 2. Asortyment objęty Promocją to przewód ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S).
 3. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Promocja ALU-MAX-FOL
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
ZAPRASZAMY NA TARGI Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja marzec 2017
16 listopada 2017
TARGI FORUM WENTYLACJA SALON KLIMATYZACJA 7-8 MARZEC 2017
16 listopada 2017

ULOTKA - Alumaxfol - A5.indd

 

Zobacz też informacje o produkcie

Zobacz ulotkę

Zobacz ceny cennikowe

REGULAMIN PROMOCJI „Alu-max-fol i Alu-max-fol (S)”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 01.03.2017 – 30.04.2017 r.

    Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu przewodu ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S) w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 50% rabatu od cen cennikowych.
 2. Asortyment objęty Promocją to przewód ALU-MAX-FOL lub ALU-MAX-FOL (S).
 3. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Promocja ALU-MAX-FOL
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
Translate »