AKCESORIA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH
16 listopada 2017
PRZERWA TECHNICZNA
16 listopada 2017

mikolajkowa-promocja

 

REGULAMIN PROMOCJI „Mikołajkowa promocja”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 06.12.2016 – 20.12.2016 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu 30m przewodu izolowanego w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 1 szt wybranego anemostatu gratis.
 2. Asortyment objęty Promocją to anemostat w rozmiarach fi 100 ,125,150,160 mm.
 3. Gratis Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Mikołajkowa promocja
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
AKCESORIA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH
16 listopada 2017
PRZERWA TECHNICZNA
16 listopada 2017

mikolajkowa-promocja

 

REGULAMIN PROMOCJI „Mikołajkowa promocja”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 06.12.2016 – 20.12.2016 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu 30m przewodu izolowanego w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 1 szt wybranego anemostatu gratis.
 2. Asortyment objęty Promocją to anemostat w rozmiarach fi 100 ,125,150,160 mm.
 3. Gratis Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Mikołajkowa promocja
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
AKCESORIA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH
16 listopada 2017
PRZERWA TECHNICZNA
16 listopada 2017

mikolajkowa-promocja

 

REGULAMIN PROMOCJI „Mikołajkowa promocja”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 06.12.2016 – 20.12.2016 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu 30m przewodu izolowanego w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 1 szt wybranego anemostatu gratis.
 2. Asortyment objęty Promocją to anemostat w rozmiarach fi 100 ,125,150,160 mm.
 3. Gratis Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Mikołajkowa promocja
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
AKCESORIA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH
16 listopada 2017
PRZERWA TECHNICZNA
16 listopada 2017

mikolajkowa-promocja

 

REGULAMIN PROMOCJI „Mikołajkowa promocja”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie 05-806, ul. Sokołowska 38
 2. Promocja obowiązuje w dniach 06.12.2016 – 20.12.2016 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu 30m przewodu izolowanego w FHP Prodmax Robert Lichoń otrzyma 1 szt wybranego anemostatu gratis.
 2. Asortyment objęty Promocją to anemostat w rozmiarach fi 100 ,125,150,160 mm.
 3. Gratis Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. Na zamówieniach konieczność używania hasła –  Mikołajkowa promocja
 5. Promocja dotyczy płatności gotówką lub przedpłaty.
 6. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 9. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
Translate »